Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Ik ga werkelijk. Het is beter dat je eens alleen staat en zelf oordeelt... Hij reikte haar de hand, zij stonden voor de groote trap van het hotel. Een oogenblik dacht zij erover hem zacht te smeeken toch maar niet te gaan en zij wist dat hij toe zou geven, maar dan kwam Mevrouw Post de trappen af, zei iets over het weer, dat er misschien een onweder komen zou, en om zich een houding tê geven, reikte zij ook Ru de hand tot afscheid.

— Spijt zal je er van hebben, zei ze zacht.

— Ik denk van niet.

Met vlugge schreden ging hij de galerij af in de richting van zijn kamer.

In den tuin zag ze Mr. Sweet komen met Tootje Post. Zij hadden getennist. Hij riep iets van verre, maar zij deed öf zij het niet hoorde, en ging de trappen op.

Zij hoorde nog een gillerig lachje en het hooge gemaakte stemmetje van juffrouw Post en ergerde zich erover.

Sluiten