Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI.

Het was laat geworden dien avond.

Na tafel was men naar de conversatiekamer gegaan waar de dames onder leiding van Mr. Sweet hadden leeren biljarten. Volgens Sweet moesten alle Engelsche dames uitstekend kunnen biljarten. Er was veel gelachen en er waren eenige gaten in het kleed gestooten, die door den hotelhouder met een zuur gezicht waren opgenomen. Ondanks de protesten van Mr. Sweet, had van Vliet den hotelhouder gezegd, die kosten op zijn rekening te zetten, 't kwam er bij hem op zoo'n kleinigheid niet aan.

Nu v zat men nog op de galerij voor de kamers en de dames hadden wegens de groote koelte een mantel omgeslagen. Sweet had zich bij de Van Vliet's gevoegd en een dringende uitnoodiging van de familie Post om bij hen nog een uurtje na te komen babbelen, afgeslagen.

Van Vliet was daar trotsch op en Mr. Sweet werd er hem te sympathieker om. Hij rookte een van Sweets sigaretten en meende het zeer noodzakelijk hem eens over die Posten in te lichten.

— Kale lui, zei hij, hebben geen cent, alleen schulden. Wat heeft die meneer Post er nu aan, dat hij meester in de rechten geworden is? Niks!

Sluiten