Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij maakte aanstalten om op te staan en als gewoonlijk nog even op de voorgalerij met hem te praten, maar op een wenk van haar vader bleef zij zitten.

Ru was even blijven staan, als verwachtte hij nog, dat zij hem volgen zou ... dan keerde hij zich tot Mr. Sweet, zei met een sneer: — And you Mr. Sweet, you pas op, dat soo'n olifant niet plotseling omkeer, kon dan veil erger worden! Good night.

Toen hij heen was, viel Van Vliet uit:

— Wat mankeert die jongen, hij lijkt wel gek. Met een ruk stond George op. — Misschien

denkt hij hetzelfde van jullie!... En met groote schreden ging hij Verkerk na.

Emmy voelde, dat zij iets verkeerd gedaan had, zij dacht er een oogenblik over hem toch te volgen, maar omdat Oom hem na was gegaan, bleef zij. Maar het gesprek vlotte niet meer, een half uur daarna gingen de dames slapen.

— Nog een partijtje ecarteeren, Mr. Sweet, stelde

B

Van Vliet voor.

— A very good idee! vond Sweet.

— Yes, fery koet, zei Van Vliet, en samen wandelden zij naar de conversatiekamer. Van Vliet leidde hem met opzet langs het heele gebouw,

. opdat, de gasten, die nog op waren, goed zouden zien hoe intiem hij met den Engelschman was. En in de conversatiekamer had hij het genoegen Mr. Post nog te treffen Ven op te merken hoe deze pogingen

Sluiten