Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Dat heb ik je gisteren al gezegd, laten we er nu op het laatste oogenblik niet weer over beginnen, ik zal het druk hebben op mijn dienstreis, en zal je houding tegenover mij hier geheel vergeten zijn, als ik terugkom! Dan is alles weer bij het oude, nietwaar? En als je eens meende, dat je op andere wijze gelukkiger kon worden, dan zal ik je niet in den weg staan, Emmy, onderzoek je zelf nog eens, die veertien dagen hier, ben je nog heelemaal vrij, je hoeft pas te besluiten als ik terugkom, is dat afgesproken?

— Maar wat denk je wel van me, Ru ... zoo ben ik niet...

Toen -zij het gezegd had, wist ze dat ze ter zelfder tijd aan Sweet had gedacht.

Waarom drong die zich toch telkens in haar gedachten op.

Toen de motor werd aangezet, had hij haar hand genomen en die lang gedrukt. En zij had zijn druk beantwoord.

Een handdruk, die een belofte was, voor een zeker weerzien in Batavia ...

Dan was.ze achter het hotel om, naar het ravijn gewandeld en op de bank had ze de auto nagestaard. Hier op die plek had ze gisteren ook nog even met Ru gezeten, daar had hij haar vaak gekust.

Als Sweet haar kuste, zou zij dan hetzelfde voelen ? Sweet bleef altijd correct, ofschoon hij wel weten

Sluiten