Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo op de schouders van Inlanders, neen, zij kon immers ook paardrijden en er waren dameszadels genoeg in het hotel... Had Sweet niet verteld dat alle Engelsche dames paard konden rijden?

Ongevraagd sloot de familie Post zich bij hen aan. Van Vliet wist precies hoe het gegaan was.

Mr. Post had het gehoord, dat Sweet bij den mandoer van het hotel, zijn plannen besprak, en was toen ook paarden gaan bestellen en een tandoe voor zijn vrouw.

Toen zij den volgenden morgen wegreden, vertrok tegelijk het gezelschap van de Posten, en Tootje Post had naif uitgeroepen: — Oh, how nice, are you also going to the Tjibeureum falls ?

Mr. Sweet had goedig geknikt, alsof hij het erg leuk vond, dat het gezelschap grooter zou zijn, maar Van Vliet had het eerste half uur den heer Post straal genegeeerd. Tot deze zijn paard naast het zijne bracht en hem een sigaar bood.

Toen had Van Vliet toch gemeend van houding te veranderen en hij was een gesprek begonnen over de politiek. Hij kwam geheel op dreef, toen hij merkte, dat Mr. Post die toch een advocaat was, zijn meening deelde, dat de GouverneurGeneraal Idenburg groote flaters had begaan tegenover de Sarikat Islam. Hij moest van die ethische ophefferij niks hebben, een Inlander was altijd het gelukkigste, als je hem trapte. Het was nu eenmaal een volk, dat gaarne onderdrukt -was, er be-

Sluiten