Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Jolly place here, zei hij. Zij waren nu plotseling buiten het oerwoud gekomen en stonden weer in het felle zonlicht, op een korte vlakte van wild dooreengestrengeld Indisch gras, dat hen tot hoog boven de hoofden reikte en alle uitzicht belemmerde. De hitte viel, met het zonlicht, nu fel op hen.

Weer stond het paard een oogenblik stil. Het ging zelfs een stap achteruit.

— Come on, old boy, what is the matter, vroeg Sweet.

Het paard stond over alle leden te trillen, de oogen groot, de neusgaten wijd open. Sweet keek er even naar, dan snel om zich heen. Er kwam een rimpel over zijn voorhoofd, dan voelde hij naar den achterzak en mompelde. — Heil!

Het paardje ging nog eenige schreden achteruit, raakte met de achterpooten in het riet, sprong weer vooruit en scheen ten prooi aan een hevigen angst, die zich ook aan Emmy mededeelde.

— Wat is er, vroeg ze bang, terwijl zij pogingen 4eed haar evenwicht te bewaren.

— Hij is bang voor iets, zei Sweet en zag weer om zich heen, scheen met de oogen te zoeken in het hooge gras ...

— Wat, wat, o, toch geen tijger?

Sweet schudde geruststellend het hoofd, maar dan zag ze toch weer zijn oogen het riet afzoeken. Emmy wist dat hier in de bergen zelden of nooit

Sluiten