Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Emmy had zich losgemaakt en zei in de grootste verwarring...

— Maar Pa, er is niets, er is niets... ik was alleen bang ...

— Nee, ik zag ook niks, hahahaha, ook niks, zoo'n kleine stiekemert.

— We dachten, dat er een tijger was, vader...

— Ja, een tijger met een sporthemd aan, hahahaha, die is goed, dat had ik achter jou niet gezocht kleintje ... en achter hem daar, — hij prikte Sweet met den vinger in den buik — ook niet, die is goed daar zullen de anderen van ophooren zeg ...

— Maar pa, ik wil niet, dat u erover spreekt, er is niets, niets, o, belooft u me, er is niets, het paard was bang.

— We dackt een tijger, Mr. Van Vliet, but was een kreng, daar ligt hij, dead horse ... paard, daarvan paarden bang,... zei Sweet heel kalm en haalde meteen een sigarettenkoker uit den zak, offreerde er een aan Van Vliet.

Van Vliet keek hêm glunderlachend aan. — Nou, nou,... hij prikte hem weer in den buik ... nou van jou, hè, sla ik niet af, lekkere dingetjes, fijne dingetjes, laten zich wel rooken, hè...

Emmy werd door den toegeschoten inlander weer op het paard geholpen, reed weg.

— Have a match, zei Sweet, en hield hem den lucifer voor.

Van Vliet glunderde van plezier, trok in wel-

Sluiten