Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als je 's nachts uit je bed stapte, honderd tegen een, dat je met je teenen een doodelijk verschrikte kakkerlak krakend de lendenen brak, als je 's avonds meende veilig achter de klamboe ter ruste te gaan, dan had de hoteljongen er weer voor gezorgd, dat er nog juist genoeg muskieten in waren achtergebleven: om de eerste twee uur den slaap niet te vatten en 's morgens bont en blauw op te staan.

Dat was nou de mooiste kamer in het hotel! Er stond een groot ijzeren bed, dat een hevig gekerm aanhief, als je je omdraaide, op den steenen vloer lag alleen voor het bed iets, dat op een kleedje leek en waar je liever naast stapte, omdat je er anders aan zou kunnen blijven kleven, er stond een kleerkast, waarop een slot ontbrak en die voortdurend openviel en dan meteen een zwerm muggen naar buiten liet, de waschtafel had een gebroken blad, het waschstel was van gekruist ras, een bak met bloemetjes en een kan met een Griekschen rand; als je in den spiegel keek, kwam je tot de ontdekking dat je eenigzins mottig van natuur móest zijn, wijl je je toch niet herinnerde ooit de pokken te hebben gehad, en de tafel stond tegen den muur, omdat de achterste poot eenige jaren geleden wat slap in de lendenen was geworden en sindsdien nog niet gerepareerd.

De badkamers waren steeds nat van je voorgangers en als je expres heel vroeg in den morgen ging, dreef op het water nog de zeep van den laatsten bader

Sluiten