Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor de Engelschen uit Britsch-Indie, die kwamen niet in dergelijke kleine bergplaatsjes als Sindanglaja. God, wist u dat niet?

Venijnig keek mevrouw Van Vliet op ... maar glimlachend verzekerde ze: — Zeker wist zij dat, Mr. Sweet was ook eerst van plan geweest naar Tosari te gaan, maar toen hij hen eenriiaal ontmoet had in Sindanglaja, had hij het zoo gezellig gevonden, dat hij maar was blijven hangen.

Ziezoo, die zat! Dat kon mevrouw Hooyberg in haar zak steken. Daar had ze niet van terug.

Zij wachtte even of mevrouw Hooyberg misschien nog een van haar voornaam-hatelijke opmerkingen ten beste zou geven, vertelde dan verder:

Mr. Sweet was daar enkel geweest om den Gedeh te bestijgen. O, een echte sportman, die Mr. Sweet, mevrouw Hooyberg moest er ook eens mee kennis maken, een allercharmantste sportman, en zoo onderhoudend, hij had de heele wereld al afgereisd, en was nu op weg naar China en Japan, zij zou mevrouw Hooyberg eens uitnoodigen als hij er was. Vanavond niet, nog wat moe van den tocht nietwaar, ja ja, hij kwam van avond ook al... maar een anderen keer eens.-

Ondanks haar minachting voor Engelschen, die naar Sindanglaja kwamen, nam Mevrouw Hooyberg de uitnoodiging gaarne aan.

— En hoe is het nu mét Emmy en Rudolf Verkerk, zou dat nog iets worden? vroeg ze lief.

Sluiten