Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er stond duidelijk table, en de Engelschen zeiden teebel,... niet eens teeble. Enfin Emmy zou wel weten, hoe het moest worden uitgesproken, en hij zou er zich wel aan wennen. Telkens vergiste hij zich nog, zei tabel, maar na eenig oefenen bleef het teebel.

Het eenige wat hem in de war bracht, was het eentonig gezeur van Marie, die al maar te herhalen zat: The book, het boek! tot je er gek van werd. Hoe kon je zoo leeren!

Kwaad stopte hij ook zijn vingers in de ooren en herhaalde wat luider:

-r How is the big table, how is the big table, teebel verdomme, how is the bik teebel.

— My father and my mother are my parents, zeurde Mevrouw in denzelfden toon.

Van Vliet verstond elk woord, ondanks het feit, dat hij zijn vingers heel diep in zijn ooren had gestopt. En om niet in de war te raken, mompelde hij nog luider: How is de big teebel...

— Mijn vader en mijn moeder zijn mijn ouders, herhaalde Mevrouw.

— Mensch leer toch een beetje zachter, je maakt me in de war. Hoe kan ik nou leeren: How is the big taabel... teebel verdomme, als jij daar maar zit te bleeren van: My father and my mother are my parents, dat weet ik goddorie ook al, dat jou vader en je moeder je ouders waren, ik ben al veel verder: The big taabel is brown, the big ta... o,

Sluiten