Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schoenen, die aangenaam geweest zouden zijn, om er in Holland mee in de sneeuw te loopen, maar die volstrekt niet pasten bij het Indische klimaat. En dan zoo'n zwarte smoking, waarin je zat te transpireeren tot je boord in zwijm lag en je kleeren je overal aan je lijf plakten. Ja, dól gezellig, dat deden de menschen in Batavia nu voor hun plezier... En je moest wel meedoen, als je voor vol wilde worden aangezien. Ja, der waren der wel, die in hun gewone witte jasje gingen, maar dat kon hij voor zijn stand toch weer moeilijk doen, als je een groot huis op Tjikini bewoonde en een auto hield en een inkomen van bij de tweeduizend in de maand te verteren had.

Ja, tweeduizend in de maand ... er was wel eens een andere tijd in zijn leven geweest, toen-ie als koloniaal zijn eersten voet aan den Indischen wal zette, en door een sergeant uitgeveterd werd, dat het kraakte. Ja, als koloniaal had hij wat te slikken gehad, voor koloniaal teekende je maar èèns! Dat was een andere tijd, eerst in die heete kazerne te Weltevreden, waar je s'nachts op je bed in 't zweet lag te drijven ... later in Atjeh, waar hij de sloebers zijn blauwe boonen door het lijf joeg. Wat konden die kerels raar doen, als ze een schot door der donder hadden gekregen ... Ja, dat was een ruwe tijd geweest, en hij had toen niet gedroomd, dat hij nóg eenmaal in een smoking in zijn voorgalerij zou liggen, met een koel splitje naast zich en een

Sluiten