Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sigaar, zoo uit Havana geïmporteerd tusschen de vingers. Maar der waren der meer in Batavia, die in Holland het niet konden bolwerken en hier pieten waren geworden, al begonnen ze dan niet allemaal ajs koloniaal.

En toch waren zij het juist geweest, die hem vroeger al eenige malen belet hadden lid van Concordia te worden, ofschoon hij toch had bewezen, dat hij meer dan driehonderd in de maand inkomen had, een bedrag, dat als maatstaf voor het lidmaatschap diende.

Tweemaal was hij als lid geweigerd, of liever, men had hem verzocht zich terug te trekken, maar de derde maal hadden ze hem toch niet kunnen weren, nou zat hij erin, en vast ook.

Een fijne avond was het geweest, de prettigste, die hij gekend had, eerst met Mr. Sweet dineeren, dan gauw een goed plaatsje uitgekozen dicht bij den dansvloer. Had je eens moeten zien, hoe ze allemaal gekeken hadden, dat hij daar met een Engelschman zat, dat zijn dochter voortdurend met een Engelschman danste. Iedereen zat hem te benijden, al die deftige menschen, ze vielen altijd dubbel als een Engelschman maar eenige notitie van hen nam.

Hij had er George4 attent op gemaakt, maar die zuurzak was het weer niet met hem eens geweest. Net iets voor George om je altijd je plezier te bederven. Later was toch maar gebleken, dat ze hem wel degelijk hadden benijd.

Sluiten