Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mij in de zaak komen, dat zal er cachet aan geven, dat zal klinken zeg, Van Vliet, Sweet & Cy., heel wat anders dan de Gebroeders van Vliet, dat klinkt zoo echt Hollandsch burgerlijk. Groot gelijk had hij gisteren zich niet te verdedigen, toen jij hem als een oud wijf zat uit te hooren. Het hemd van zijn lijf heb je hem gevraagd, al dagen lang; noem je dat soms sjiek? Je moest je schamen, naar een sjentleman als Mr. Sweet informaties te laten nemen. Als hij het wist, brak hij misschien zoo de familierelaties af, en dat zou dan jou schuld zijn...

— Maar wie geeft er nou zijn kind zoo maar aan de eerste de beste vreemdeling.

— En ik zeg yes, yes, yes, ferie goet, allrijt, dat zeg ik, en doe me nou een genoegen en laat me leeren, schoonvader van een Engelschman worden en nog niet "eens Engelsch kennen, ik moet nog een heele les doorlezen, voor hij komt: — Good morning Sir, how doe joe doe ... good morning sir, how do you do, goeden morgen meneer, hoe maakt u het, the weather is very good... het weder is zeer schoon... the table is heavy, de tafel is zwaar...

— De tafel is zwaar? Mijn hoofd staat zwaar en dat is nog heel wat anders. Maar ik zeg je dit, je kan doen wat je wilt, ik wasch mijn handen in onschuld.

— Wasch ze voor mijn part in de kali en loop niet zoo te ijsberen, je brengt me in de war.

Sluiten