Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XII.

Sweet en Emmy bleven een oogenblik tegenover elkander staan, zonder een woord te spreken. Emmy schaamde zich om haar vader. Sweet scheen dit te zien en zei met goedigen lach:

— A nice fellow, your father, I like him!

Zij glimlachte, maar werd dan bleek. Zij had gezien, dat Sweet een paar schreden nader kwam en blijkbaar aanstalten maakte den raad van haar vader op te volgen.

Hij legde zijn hand op haar schouder. Zij bleef nog staan, omdat ze eigenlijk niet goed wist, wat ze nu moest doen,. .. dan boog hij zich snel naar haar over en trachtte haar te kussen.

Emmy bukte en wendde zich verschrikt af.

— Nee, nee, pas op, de jongen kan komen...

— The boy is not here, zei Sweet, well, give me just a little kiss ...

Het viel Emmy op, hoe Mr. Sweet, die altijd zoo uiterst correct tegen haar was geweest, nu zij als verloofden tegenover elkander stonden, een zekere indringerigheid toonde, die haar geweldig hinderde. Het was niet het feit, dat hij haar kussen wilde, maar de manier waarop hij den kus wilde nemen. Zij voelde het, alsof hij nu haar geheel

Sluiten