Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet begreep, dat haar vader tenminste in opvoeding ver bij hem achter stond maar hij toonde het haar nooit, was zelfs zoo kiesch ... voor haar pijnlijke oogenblikken met een aardig gezegde te ommantelen.

Als zij maar eenmaal getrouwd was, zou ze...

Maar wat had John vreemd gedaan, strak6 toen hij haar kussen wilde, en waarom had zij het van f Ru prettig gevonden en had ze gehuiverd toen Sweet haar zooeven aanraakte.

Oom was alleen gekomen om haar niet met Sweet alleen te laten, dat begreep ze. Wat zou Oom van haar denken? Zij voelde nu weinig lust bij hen te blijven, zorgde er voor, achter te blijven en toen de heeren bij de collectie orchideeën waren gekomen, riep zij hen toe, dat zij even naar haar kamer ging, straks wel terug zou komen .. .

— Goed hoor, kindje, ga je gang maar, riep oom.

Zij voelde dat Sweet haar bleef nakijken, tot ze in huis terug was.

Sluiten