Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mot segge, ik sien der nie feel tan. En wat seit ie ? Besaar, nee ik heb niks met de besaar te make, bet is hier toch geen winkel? Is me neef ter-nie?

De jongen maakte hieruit op, dat het geen deftige dame kon zijn. Een deftige dame, zou een Inlander nooit in haar eigen taal aanspreken, maar in 't Maleisch.

Met een beetje minder respect zei hij daarom alleen — Apa?

— Wat zeit- ie nou? Ik vraag, of me neef der nie is!...

Ali merkte op, dat ze een bizonder soort Hollandsch sprak. Er was een vreemde klank in, maar Hollandsch was het toch. Dat bevestigde hem ook, dat zij toch zeer zeker een baar was,... aog niet lang in Indië. Van dit Hollandsch verstond hij heelemaal niets. Hij vroeg daarom ten derde male — Apa?

Omdat de jongen haar verbaasd bleef aankijken meende de bezoekster, dat hij doof was, ging wat dichter bij hem staan en voegde hem zeer duidelijk toe: — Me neef Jen, se hebbe me geseid, dat-ie hier was! In het hotel des Indes zeie ze me, dat ie hier... hier op Tjekili, Kromme Laan nommero seve was en toe hebbe ze me in een wagentje gezet -en nou ben ik er... Ik kom soo fan de boot...

— Apa? Ali begreep er niets van. Het was de eerste maal in zijn leven dat een blanda zich verwaardigde hem zóólang in haar eigen taal aan te

Van Vliet, Sweet & Cy. 10

Sluiten