Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bijt je niet, — en meteen zich weer tot den jongen wendende, die de vertooning met Oostersche gelatenheid was blijven aanschouwen, zei ze: -— Toe aap, seg dan tegen hem, da sen tante der is fan Katteburg, dat er besoek is... en sla dat kreng effe dood, so meteen sit-ie nog onder me rokke je bent hier werachtig selfs op klaarlichte dag je lefe nie seker, seg dan dat-er besoek is...

Ali verstond alleen het laatste woord „ besoek" Hij dacht dat zij „boesoek" zei, wat feitelijk „rot" beteekent en daar hij meende dat dit als scheldwoord gebruikt, op hem sloeg, kreeg hij toch eenig meer respect voor de bezoekster, dat nog versterkt werd, toen zij riep:

— Ga je nou haast, aap, wat een tronie... Sta me niet soo aan te kijke as een wild beest. Se moste jou in Artis sette!

Voor het eerst meende Ali, dat zij toch bepaald een van de huisgenooten wilde spreken en hij maakte aanstalten iemand te gaan waarschuwen toen Mr. Sweet, fluitend uit de donkere gang in de lichte voorgalerij trad...

Oom George had zich, nadat hij Mr. Sweet de orchideeën had getoond, bij Sweet verontschuldigd. Het was er hem alleen om te doen geweest Sweet bi, Emmy weg te halen en nu hij wist dat zij vemg m haar kamer was, liet hem de Engelschman verder koud.

Sweet had in de achtergalerij 'aan het fonteintje

Sluiten