Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en drong haar, half met geweld, tot in den uitbouw van de voorgalerij — Nee, sta dan eens niet raar te springen.. . god, god, mensch wat heb je me in een ioestand gebracht. Van je familie moet je het maar hebben...

Juffrouw Van der Kooy stond hem verbaasd aan te kijken — Wat praat jij mal met die fent, hij spreekt anders fersoonlijk genoeg, seg. En wat mot die meneer hier... ? Meteen kwam de humor bij haar boven en met een glunder lachje vervolgde ze. — De stakker, het knoopie van zijn boord wou niet? Zeg, wat is dat voor een fent?

— Het is hier zijn huis. Hij is mijn aanstaande schoonvader...

Tante was ineens in extase — Ga je trouwe? Heeregot, wel gefeleceteert hoor, nou, je ken je tante wel een soen gefe, asje trouwe gaat en se-je feleceteert. En je meissie?

Mr. Sweet keek nu eens om naar de voorgalerij, waar de familie ieder oogenblik kon komen, dan weer naar zijn bezoekster, die hij op dit oogenblik met het meeste genoegen de hel had ingestpoten. — Mensch, me meisje, zei hij... god me kop loopt om, wat moet ik nou in godsnaam beginnen...

Haar verbaasde gezicht maakte hem razend, en hij viel uit:

— Verdwijn, donder op, wat heb ik met je te maken, ik was je bestaan vergeten, en nou kom

Sluiten