Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Jes" en „Noo". As-die iets nie luste, zei die Noo. En as die het wel luste zei die „ferie-koet" en dan zei die ook nog „senk joe" en „Koetbij" en „Goddem". Koetbij heb-ie het laatst gesegt en toe heb ik hem nooit weerom gesien, en me cente ook nie, ik sal het nooit fergete... je moet denke ...

Sweet had eenige malen gepoogd de woordenstroom te onderbreken en in ieder geval te verkorten. — Dat kan me allemaal niks schelen, viel hij haar in de rede: Yes en No is genoeg, dan ken je al meer van je Engelsch dan die lui hier, alleen dat Goddem, dat kan je er wel aflaten. Ik speel hier voor Engelschman, zie je?

— Foor wat?

— Voor Engelschman...

— Het staat je mooi je eigen nationaliteit soo te vernegeliseeren. En fan de boere dan? Heb je daarvoor soo lang in de Kaap gezeten?

— Nee, maar daar ben ik door den oorlog Engelschman geworden... En dat kan me nou allemaal niks schelen, ik heb geen zin hier als Hollander een 'bijloopertje te blijven. Toen ik in Deli kwam, heb ik gezien hoe hemelhoog ze hier tegen Engelschen opzien... en nou hoopte ik zoo een rijke vrouw te vinden. Als jij niet gekomen was, zou ik binnen een half jaar een man in bones zijn geweest, enfin de rest vertel ik je later wel... doe nou maar net of je een Engelsche ben... een

Sluiten