Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIV.

De heer en Mevrouw Van Vliet maakten gelijktijdig hun entree.

Zoodra Van Vliet hoorde dat er een Engelsche tante van Mr. Sweet was, vond hij het uiterst noodzakelijk ook te toonen, dat hij voldoende Engelsch kon en met een diepe buiging, die, naar hij voelde, hem zeer goed afging, zei hij:

— Koet morning, Sir, hou doe joe doe!... Tante maakte een harer beste buigingen en keek

angstig naar John om te weten, of zij hierop „yes" of „no" moest antwoorden.

Maar voor zij tijd had iets te zeggen, vervolgde Van Vliet, wiens Engelsche kennis nu verder was uitgeput, verlegen: — Spreekt je tante misschien óók Hollandsch?

Tante meende voor een antwoord haar neef niet noodig te hebben en diende direct van repliek met een hardgrondig — Nóó!

Mevrouw Van Vliet die dacht, dat haar buiging niet opgemerkt was, maakte er nog een, die door tante trouw werd beantwoord.

— Zeg tegen je tante, zei Van Vliet, dat ik het Engelsch aan het leeren ben, maar het nog niet voldoende spreek.

Sluiten