Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar Van Vliet gaf hem een zijdelingschen stomp in de lendenen.

— Begin je al weer? Nou is der een tante uit Engeland op bezoek en nou zit je nog te zanikken.

— And do you like India, vroeg Emmy, is 'ita beautiful country?

Tante keek een oogenblik angstig naar haar neef, zag^ zijn wenk, dan kwam er een overtuigd Jes 1 dat allen prettig stemde.

De jongen kwam met de limonade en tante dronk in een teug het glas leeg...

— My mother is allright, zei Sweet, om zelf meester van het gesprek te worden, sij verwackt ons spoedik in England, everything is allright there.

— Allright, zei Van Vliet, en knikte opnieuw vriendelijk tegen de tante.

— Very good news, vervolgde Sweet.

— Jes, ferie koet, zei tante, die na de koele dronk nu meer op haar gemak raakte, en een bekenden klank had gehoord.

— Nog eens inschenken? vroeg mevrouw, het manuaal daarvan zeer duidelijk demonstreerend.

— Jes, ferie koet, zei tante weer... en als haar het glas werd aangereikt, liet ze er dapper op volgen: „Senk you"...

— Warm in de Oost, hè Mevrouw, voegde Van Vliet erbij, die met verheuging constateerde dat de Engelsche dame, die aanvankelijk wat gereserveerd scheen, steeds spraakzamer werd.

Sluiten