Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Nou! zuchtte tante, bijna overluid, maar dan herstelde aij zich dadelijk en zei: Jes, jes!...

Zij had opgemerkt, dat haar neef haar al twee maal een teeken had gegeven heen te gaan. En verheugd stond ze nu op. Zij had er ook genoeg van.

— But are you really going ? vroeg Emmy, eenigszins teleurgesteld door de koelheid der Engelsche dame, terwijl zij vreesde geen goeden indruk te hebben gemaakt.

Sweet bracht zeer gedecideerd zijn hand aan zijn kin en nog gedecideerder antwoordde juffrouw van der Kooy met: Jes, jes, jes!...

— What hotel are you staying? vroeg Emmy.

— Uw tante moet ook Tosan bezoeken, zei George, en Bali, tenminste als ze lang in Indië blijft...

Tante keek haastig naar de hand van Sweet, die echter op dat moment geen jes en geen no uitdrukte. Daarom besloot ze maar tot Jes!

— O, yes, mooi land Tosari, zei Sweet.

— In the hotel des Indes? vroeg Emmy, die niets begrepen had van dat Jes en meende, dat zij zich in te gebrekkig Engelsch had uitgedrukt.

— Noo, zei tante dadelijk, in Tramsicht! Emmy keek verbaasd op. Zij kende het hotel

Tramzicht, -als een klein en onaanzienlijk hotelletje, en begreep niet, dat een deftige Engelsche dame daar zou kunnen afstappen, het moest een vergissing zijn.

Sluiten