Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Maar ze ken toch wel blijven eten, Sjon, zei Van Vliet, zeg dat ze blijft eten, der is genoeg, hoor, ons huis staat voor je heele familie open!

— Did you say in Tramzicht? informeerde Emmy Verbaasd...

Voor de zooveelste maal wist tante niet, wat te antwoorden ...

Ter zelfder tijd begon Mevrouw Van Vliet haar nogmaals te overtuigen, dat zijn tante hier best kon logeeren, en de logeerkamer er toch voor openstond ... I Wanhopig keerde juffrouw Van der Kooy zich eerst naar Emmy, die hoe langer hoe minder de Engelsche tante begreep,... dan naar Sweet, die nu eens zijn hand aan zijn kin bracht, dan weer aan zijn manchet schudde en tegelijk mevrouw Van Vliet trachtte te overtuigen, dat zijn tante haast had, en poogde te verstaan wat Emmy zei... om zijn tante een goed teeken tot antwoord te geven.

Voor het eerst brak hem werkelijk het angstzweet uit, als hij er niet in slaagde zich van het gesprek meester te maken, en zijn tante snel weg te werken, zou alles verloren zijn.

Maar Emmy was hem voor:

— But then you better stay here, zei ze, die het alleronaangenaamst vond, dat een tante van haar verloofde, haar intrek zou nemen in Tramzicht.

Weer trachtte juffrouw van der Kooy iets op te maken uit de zenuwachtig-drukke bewegingen van haar neef, die zich niet los kon maken uit het ge-

Sluiten