Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nu hij eenmaal in het gevaar stond, durfde hij het best in de oogen te zien.

— Zeg ereis, zei Van Vliet, terwijl er blauWe aderen op zijn voorhoofd kwamen.

— Have a sigaret? vroeg Sweet.

-— Maar John, is je tante dan ... vroeg Emmy bevend.

— Oh you see, eikelijk keen Tante, eikenlijk bekende uit Holland... en die mij nou opsoek.

Het was een laatste maar onverschillige poging de situatie nog te redden.

— Wat? vloog Van Vliet op, is het nu weer géén tante, zeg, wou jij de zaak hier bela ...

Maar nu nam tante op zeer luidruchtige wijze het woord ... dat kwam haar eer te na:

— Wat zeit-ie, geen tante? |Dat liegt-ie!... Die fent liegt, dat-ie barst. En dan zou ik in kemissie maar mee moeten liegen? Ik dank je. Het kan me niks meer schele, zijn jullie hier heelegaar van Lotje getikt, spreek je moer's taal, als je self geen Engelsch ken... ja, daar zitte we nou allemaal Hollanders bij mekaar, en jullie doen niks as Engelsch parlevinke, en ik mot er maar aan meedoen. Is dat een land, maar ik heb er niks meer mee te maken... met de heele rotzooi niet... ik wil weg, ik groet jullie, hier me peresol!...

Zij ging naar de porte-manteau, waar de jongen haar parasol had gezet... Maar oom George trad haar in den weg.

Sluiten