Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Ik wou u nog even vragen... is u zijn tante niet, of is dit Mr. Sweet niet?

— Mister Swiet? Wat heb ik met Mister Swiet te maken... ik zeg je, da'k weg wil, denk je dat ik goddorie foor pias wil spele? Ik een Engelsche tante? Sien ik daar naar uit? Nou nog mooier, het komp me eer te na, mississ Swiet... Net of ik zoo'n swiet sla, jullie slaan een swiet fan niks, ik ben heel fatsoenlijk: juffrouw van der Kooy fan Katteburg en hij heet heelemaal geen Swiet, maar heel gewoon Sweet, Jan Sweet, jullie met je Sjon, Jan Sweet fan het Rapeburgerpleintje in Amsterdam. Swiet, swiet... een fijn swietland. Maar aan mijn lijf geen swiet hoor, daar mot ik langer foor in Indie wezen. Jes, noo jes, noo ... me tong het een rolberoerte, het de fitusdans tege me gehemelte, jes .. £ noo ... me kiese stane der los fan in me mond... en ik stik, ik stik, fan de warmte ...

Zij stond daar tegenover George als éen kleine furie en tegelijk als een wezentje om medelijden mee te hebben. De woorden rolden haar uit den mond, zij zwaaide met de parasol boven het schrale lijfje, terwijl haar gezicht van rood naar fel-paars kleurde. '

— Wat weet ik fan nieuws uit Engeland... ik heb er niks mee te make... ik wil weg... ik wil...

Zij moest van benauwing een oogenblik gaan zitten...

Sluiten