Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had hooren komen, hoestte eens en kwam dan langzaam nader.

Zij lichtte het hoofd op en zag hem aan. Dan vloog ze in zijn armen en lag daar eenigen tijd uit te schreien.

— Ja, me lieve kindje, huil maar eens uit hoor, huil maar eens flink uit, dat zal je goed doen, zoo!

— O oompjelief, ik wist niet, dat iemand zóó

slecht kon zijn dat de wereld zoo'n groote

leugen was ....

— Dat is-ie niet kindje, dat is-ie niet, huil nu maar even, dat is de wereld heelemaal niet, die Mr. Sweet was maar een exceptie, kindje. Je zal dat gauw genoeg vergeten. Neen, slecht is de wereld niet, alleen één groote strijd om het bestaan... En daarom is er veel komedie en leugen... Hier in Indië nog meer dan elders, hier waar laag en hoog komaf door elkaar spartelen en aan de kost tracht te komen. Laag wil hooger op ... en hoog ... wil vliegen, en stoot zijn neus tegen het plafond ...

— Maar zoo gemeen liegen, oompje, hij heeft zoo gemeen gelogen.

— Niet zoo erg als je denkt, kindlief, Mr. Sweet wou alleen maar een rol spelen in de groote komedie, de Indische komedie. Hij zag êr geen kans toe om het op de gewone wijze te doen, nu vond hij deze weg. Er zijn zooveel wegen die naar Rome, nee laten we hier zeggen naar ... Concordia leiden. Elk zoekt zijn weg erheen. Je vader kwam als fuselier in Indie en

Sluiten