Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft zich opgeploeterd langs een eerlijke weg. Eenmaal rijk, wilde hij ook deftig worden. Eens was zijn hoogste streven om lid van Concordia te worden. Toen hij dit eenmaal was, meende hij dat de hoogste gelukzaligheid zou zijn, een Engelsche schoonzoon te hebben. Langs die schoonzoon wilde hij verder klauteren naar een plaatsje in de Indische society. Die Indische society, die zich zelf heel wat gelooft ... en toch zoo weinig is, in vergelijking bijvoorbeeld met die van den Haag of Parijs. Je kent toch wel de geschiedenis van die dame uitdeBataviasche society, die hier een eerste viool speelde ... de kakketoe noemde men haar, omdat ze er wel wat op leek... en die in den Haag, ondanks al haar moeite, zelfs niet opgenomen werd in de nog lang niet chiekste tennisclub. Van nijd is ze toen weer naar Indië gegaan ... was weer erg tevreden met haar eerste viool hier, al klonk die wat valsdh ... en al lachte men hartelijk over haar Haagsche flater...

Emmy glimlachte, zij wist wie. hij bedoelde, heel Batavia had zich erin verkneuterd.

— Zie je wel, nou lach je alweer. De struggle for high-life, zooals ze dat hier noemen, is dikwijls nog harder dan die voor life alleen. Sweet vocht voor beiden tegelijk, hij kon de eerlijke weg niet volgen, verkoos de kortere, klom liever langs je vaders geld en zijn Engelschmanschap op. Als gewezen employee zou hem zooiets niet gelukt zijn, nu probeerde hij het zoo als Engelschman, en dat

Sluiten