Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was heel handig gevonden. Hij kende de malle vereering die de menschen hier voor Engelschen hebben. Waarom zou hij de zotten niet hun zin geven. Nou heeft hij zijn neus gestooten... Ik beloof je, er zijn nog zotten genoeg, een volgend maal slaagt hij. Ik ben alleen maar blij, dat wij er de dupe niet van zijn geworden, en vooral jij niet. Hij en je vader zijn nu allebei bezig hun gestooten neus te wrijven en te trachten de sporen ervan te doen verdwijnen, ja lach maar... het komt wel weer in orde, alles komt terecht in de Oost, je kunt het zoo gek niet uitdenken! En als Ru nu alles weet...

Heftig vloog Emmy op...

— Nee, ik wil hem niet meer zien, ik schaam me zoo, ik wil hem nooit meer zien, ik ben hem niet waard, hoe kon ik zoo slap en lamlendig zijn...

— Wat neem je de zaken weer zwaar, kindje hij. weet immers van niets, als hij een dezer dagen terug komt, zal hij nog van niets weten en als je hem dan zelf kalm alles vertelt, dan zal hij er misschien om lachen...

— Nee, dat zal hij niet, oom, hij is zoo ernstig, hij heeft zoo'n afschuw van al die grootdoenerij... ik wil het hem wel zeggen, maar dan wil ik hem ook nooit meer zien. Ik wil hem dat niet aandoen, na Sweet zou hij nog goed genoeg zijn, dat gaat immers niet... daarvoor houd ik te veel van hem...

— Zoo houd je daarvoor te veel van hem?

Sluiten