Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

George bleef eenige oogenblikken in gedachten, zei dan zacht: — Als teen kind zooals jij, vroeger eenmaal tegen mij gezegd had, dat ze zooveel van mij hield,.. dan, ja, dan was met mij alles anders geloopen, was ik geen ouwe vrijer gebleven...

— Arme Oompje!

— Zorg jij nu maar, dat het jou niet zoo gaat...

— Nee ik wil ook nooit meer trouwen, oom, ik wil bij u blijven, ik wil Ru niet meer, en niemand anders ook.

— Toch niet, omdat Ru een Indische jongen is ? Emmy sprong op. — Nee daarom niet, dat

weet u wel beter, ik zou nooit meer iemand anders dan Ru willen, maar het kan niet meer, ik geloof het nooit... ik zou me eeuwig voor hem schamen.

Zij bleef George aanzien, hoopte stil op zijn tegenspraak.

— Zie je, dat mag ik hooren... ik hoop dat je dan lang, lang gelukkig met hem zal zijn, de grootste dwaasheid was, dat je ouders jou te goed vonden voor een Indische jongen. Och, je weet het zelf niet, hoe Indië, als je er lang geweest bent, eigenlijk je vaderland wordt. Wij zijn dan niet meer geschikt voor Holland, vooral wij niet. Nee, niet om het klimaat, ik bedoel om onze stand... Want och, weet je waarom de meeste menschen die lang in Indië waren, Holland een naar land vinden? Omdat zij niet meer passen in de om-

Sluiten