Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Nee, nee ik wil niet, je bent veel te goed... o oompje, help me dan toch...

George kwam langzaam nader. Hij reikte Ru de hand en terwijl hij die vast hield, zei hij:

— Hoor eens Ru, Emmy heeft je wat te zeggen... er zijn hier eenige dingen gebeurd in je afwezigheid, die een nadere verklaring behoeven, nee, nee, maak je niet ongerust, het is goed afgeloopen ...

— Maar wat is er dan, Emmy ... het kan immers niets ergs zijn.

— Ja, snikte Emmy, het is heel erg... nee, ik kan niet, ik kan niet.

— Kom laten we even in het kantoor gaan, Ru, ga maar mee, Emmy, daar kunnen we rustig praten. Kom maar kindje, oom zal je wel helpen.

, Hij legde zijn arm om haar schouder en ging Ru voor naar het kantoor.

Sluiten