Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beter dan in Des Indes en veel goedkooper ook... Juffrouw Van der Kooy keek verbaasd op.

— Wat seg-gie nou ? Wel ik dacht so net, toe ik me haar stong op te make .. . toe, laat ik die mensche nou een plezier doen ... se hebbe het soo vriendelijk gefraagd, laat ik maar blijve logeere, ik sal me hande nie fuil make aan die jonge, je sou 'm foor een goeie moete betale.

_ Dat zou u, maar het spijt ons, we kenne u bij nader inzien niet hebben, u doet maar beter dadelijk heen te gaan

— En soo nèt froeg-ie me te logeere, ennogwel in de mooiste kamer.

— De kamer is niet op orde, ziet u, zei mevrouw.

— We hebben andere gasten gekregen, zei Van

Vliet tegelijk.

Juffrouw van der Kooy, zag van de een naar

den ander.

Hij seit dat er nog andere gaste benne, en u seit dat de kamer niet op orde is. Nou dat spijt me dan foor die andere gaste, hoor, ik heb toch nie gefraagd om te blijfe logeere? Ik wou al direct weg, maar jullie hebbe bijna aan me arme staan trekke om me maar hier te houwe! Nou, geef me dan me bulle maar, ik had al soowat uitgepakt. •

— Sepeda ... klonk ineens een geaffecteerde damesstem in de voorgalerij.

Mevrouw Van Vliet vloog op: — Daar heb je waarachtig mevrouw Hooiberg, die komt zeker af-

Sluiten