Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de dame, hij zei dan ook snel: — Mevrouw van der Kooy komt ons de groeten overbrengen van een oude zakenvriend in Holland, eene meneer Jansen...

— Ja, yan meneer Jansen,, bevestigde juffrouw Van der Kooy opgelucht.

— En kreeg u goede berichten ?

— Dank u, heel goede, heel goede ... Juffrouw Van der Kooy was Van Vliet dankbaar

dat hij haar op dit moeilijk oogenblik zoo trouw bijsprong en om wederzijds hem weer te helpen, voegde ze er aan toe:

— O ja, meneer Jansen maakt het petent, hoor, en sen frouw ook. U moet 'er sien, soo dik geworre, en drie bloeie fan kinders heit se nou al... Nee dat is in orde hoor, goeie berichten!

Het vuur sprong van Vliet uit de oogen, hij had duizend gulden gegeven, als het mensch opeens weer midden op Kattenburg had gezeten.

Mevrouw van Vliet stikte bijna van ergernis. Om wat te zeggen viel zij uit:

— Waar blijft die melk nu toch.

— O, geen haast mevrouwtje!... En zich tot juffrouw van der Kooy keerende vervolgde mevrouw Hooiberg: — Heeft u een goede reis gehad? U kwam met de Rotterdamsche Lloyd nietwaar ? Goede booten, uitstekende verzorging, veel beter dan op de Nederland. Als je het maar éénigzins doen kan, neem je de Lloyd. U reisde zeker eerste klasse ?

Sluiten