Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

je al soo voorzette, vleesch, en dan nogeres vleesch en soep en pudding en visch, nee, en heelemaal nie goed klaargemaakt! Amenabel, zeit u dat wel. En dan soo heet aan boord, weet u wat ik gedaan heb, toe het soo heet wier? U raait het nooit.

— Man, kijk toch eens waar de melk blijft, drong mevrouw Van Vliet aan.

— Djongos dimana soesoe, brulde Van Vliet. O god, dat vervloekte mensch, kon ze der ratel niet dichthouden ... en dan dat hatelijke wijf van een Hooiberg, dat zat daar maar uit te hooren en te genieten, om er over te kunnen kletsen. Te glunderen zat ze, met een onschuldig gezichtje en haar zoetepruimenmondje ...

— Raait u eens?

Juffrouw Van der Kooy keek het heele gezelschap rond, als gaf ze het ieder te raden...

— Maar ik weet het niet, zei mevrouw Hooyberg allerliefst.

— Ik heb gebaaid ... gebaaid!!!

Van Vliet kreeg een schok, trachtte door een wenk haar te bewegen dergelijke confidenties achterwege te laten.

— In de Rooie Zee toch niet, scheen mevrouw Hooiberg ongerust te vragen, terwijl haar mondhoeken trilden.

— Welnee, ik sou je lekker danken, met al die haaje, nee in een kuip, heelemaal derin, tot soover. Je wordt soo sweterig fan die warremte en

Sluiten