Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mevrouw Hooiberg keek vreemd op.

— Op wat? Op Kattenburg?

— Ja? Heeft u daar wel eens gewoond?

— Nee, dat ken ik heelemaal niet. Wat is dat voor een kampong?

— Kent u dat niet?

— Is dat in Amsterdam?

— Kent u Katteburg niet eens ? Ja in Amsterdam, achter de Oostenburgergracht.

— Nooit van geheurd.

— Wel, wel, het wil der bij mij nog niet in .. . zou ik me dan soo fergisse, la'k eens prakiseere. Misschien op de Lijnbaansgrachl, daar heb ik ook een tante wone, kwam u wel eens op de Lijnbaansgracht?

Mevrouw Hooiberg was opgestaan, het gesprek scheen haar verder niet te intresseeren.

— Waar blijft die jongen dan toch, informeerde ze.

Van Vliet deed nu volstrekt geen moeite meer om den jongen te roepen, hij hoopte zelfs, dat die nog eenigen tijd zou wegblijven ... dat mensch zat niet voor niks zoo in angst, had niet voor niks ineens zoo'n haast, zij met haar auto en ordinair kleurtje. Als hij erin slaagde haar nog even te houden, zou juffrouw Van der Kooy misschien een belangrijke ontdekking doen. Ook mevrouw Van Vliet noodde vriendelijk toch nog even te blijven, de jongen zou dadelijk wel komen, hij moest de melk

Sluiten