Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

béétje, hij liegt een heele auto ... enfijn, dan sal jij, meneer Van Vliet, me toch moete toegeve, dat ik hier goed begonne ben in Indie, nief? Wat jij, laat se 't me es nadoen ? Pas èèn dag hier ... maar seg, wacht es effetjes, as jullie me dat self segge, neem me nie kwalijk, maar mag ik dan ook ereis wa segge ... ik weet nie feel fan Indie af... maar dan ken ik toch werachies nie kwaad meer sijn op me neef... die -had dan wel een goeie kijk op Indie en op jullie ook, en op de heele beweging hier.

— Nou, die heeft het wel een beetje bar gedaan, merkte Van Vliet op, maar in zijn hart voelde hij toch, dat juffrouw Van der Kooy gelijk had en zijn woede op Sweet werd er zachter door... De vent had het in ieder geval zeer handig aangelegd.

Juffrouw Van der Kooy kreeg schik in het geval, trok de nog telkens grinnekende Van Vliet eens aan zijn jas.

— Seg, hoe fon je mijn fan die auto fan oome Jen... he-k je nie fijn geholpe, om Indisch te weze... Jij ken der anders ook wat mee!

Van Vliet glimlachte eens ... Het mensch in haar ruwe ronde Kattenburgsche burgerlijkheid was hem niet onsympathiek. Zij herinnerde hem aan den tijd, dat hij zelf nog zoo was, maar het toen feitelijk zelf niet begreep... aan zijn goede oude dagen in Amsterdam, aan zijn moeder, die hij om dezelfde reden voor geen goud ooit in Indie wou hebben, maar waarvan hij toch geen oogenblik minder hield.

Sluiten