Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beste is... te doen of alles weer gewoon is, als vroeger...

— Ja, dat is maar het béste, zei Juffrouw Van der Kooy en herinnerde de heeren daarmee aan haar aanwezigheid.

— Da 's waar, zei Van Vliet, zij is der nog, ja hoor eens juffrouw, het beste is nou maar, dat je heengaat voor de jongelui terugkomen.

— Maak je over mijn niet besorgd, ik ferdwijn weer net soo onferwacht, as ik gekome bin, geef me me bulle maar!

— Djongos pangil ebro, riep Van Vliet en omdat juffrouw Van der Kooy hem verbaasd aanzag, verklaarde hij... — Ik zei den jongen een wagen voor u te halen.

— Welnee, meneer, maak je niet druk, ik moet geen wagen, ik ga eerst nog eens naar den overkant, naar Leentje, die heeft mijn net soo min herkend as ik haar, nou sal se wel blijd wesen as ze me siet.

Van Vliet schrok, Als ze naar den overkant ging, zou ze het heele verhaal kunnen dóen van dien Sweet en zou mevrouw Hooiberg het verder rondbrengen !... Maar nee, wat kon het hem eigenlijk schelen, het was nu toch in orde gekomen en dan... wacht eens eventjes, die mevrouw Hooiberg zou het wel uit haar lijf laten iets te zeggen. Kon hij niet veel meer vertellen? Als de menschen wisten, dat ze Leentje van de paardeslager was, zou ze nergens meer ontvangen worden. Die zou

Sluiten