Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te spreken, misschien wel het meest, heeft u er wat tegen?

George schudde heftig geroerd zijn hand. — Daar,... daar ... daar kerel... Emmy, het ga jullie goed hoor, goed hoort heel goed...

* „* /

Den volgenden morgen stond al vroeg een gesloten rijtuig voor het huis van Mevrouw Hooiberg. .'.

— Dus niet per öötöó, dacht Van Vliet, die in de voorgalerij zijn koffie slurpte.

Er stapten twee dames in. Toen het rijtuig voorbij het huis reed, zag Van Vliet juffrouw Van der Kooy voor het raampje komen en hartelijk wuiven. Van Vliet wuifde met beide armen terug.

Dan scheen het, of juffrouw Van der Kooy door iemand achteruit werd getrokken.

— Maak je niet dik mevrouwtje, lachte Van Vliet, ik zal je niet in ongelegenheid brengen, wees jij nou maar gerust. Wij zullen mekaar niet in de wielen rijden.

* # *

Den Zaterdag daaróp vermeldden de kranten de verloving van Emmy van Vliet met Rudolf Verkerk, adjunct-inspecteur van Financiën, Receptie Woensdag a.s.

— Zou je dat nou wel doen, had George nog

Sluiten