Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevraagd, een receptie houden na die geschiedenis?

— Juist receptie, zei Van Vliet, juist receptie, dat moeten we doen tegenover de familie van Ru, je moet brutaal wezen in deze Indische wereld, je moet ze troeven.

De receptie had een enormen toeloop, zelfs de directeur van financieën kwam even gelukwenschen.

— Wat die jongen toch geëerd is, lachte mevrouw Van Vliet aangedaan, maar toch gevleid. Heel Batavia is ons komen gelukwenschen, en zijn chef ook, ik heb het altijd wel geweten, dat dit het goeie huwelijk voor Emmy was.

Juist toen de eerste gasten kwamen, werd nog een groot bloemstuk gebracht, met een kaartje

Mr. JOHN SWEET waaronder met stijle Engelsche hand geschreven was: With kind regards and best wishes. Soerabaja 2/7.

Het bloed schoot Van Vliet naar het hoofd ... Hij las de woorden nog eens over „With kind regards?" ... Kind, kind,... kind? Wat beteekende dat? Was dat tegen Emmy? Kind? Wacht effe.. . Hij riep er Emmy bij...

— Wat schrijft hij daar, de ploert...

Emmy vertaalde: Met vriendelijke groeten en beste wenschen ...

— O zoo, zei Van Vliet, ja, dat was, wat ik er

Sluiten