Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook uit opmaakte ..., alleen dat „kind", zie je, dat vond ik een beetje brutaal, maar als het zöö gemeend is... nee dan is het goed, heel goed.

Dan begon hij luid te lachen ... Een origineele fellow, die Sweet, je kon zeggen wat je wou, een origineele fellow bleef het toch. Bijna de deur uitgetrapt en toch bloemen zenden, met een kaartje ... en daarop in het Engelsch „With kind regardsand best wishes" ...

Laat het gauw naar achteren brengen, zei

mevrouw, die erbij gekomen was ...

— Naar achteren brengen? Nee, die is goed, naar achteren brengen!... Ik zal het juist een eereplaats geven, tusschen de andere bloemen, dat een ieder het kan zien, wacht, zoo!... En hij zette het bloemstuk midden tusschen de andere, keerde het kaartje goed naar voren, opdat een ieder het lezen kon.

En toen de gasten de bloemen bekeken en bet kaartje lazen, stond hij te glunderen... een origineele fellow, die Sweet, toch een gentleman, al was het er dan een van Kattenburg.

Heel Batavia zag de bloemen en las het kaartje, kwam tot de conclusie, dat het toch maar kwaadsprekerij geweest was. Ze vonden het zelfs gemeen, altijd die kwaadsprekerij, nou zag je eens. Ja het was dan natuurlijk alleen maar een vriendschap geweest tusschen die twee, zooals dat alleen met Engelschen mogelijk was ... just a girl-friend! Aardig toch die

Sluiten