Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE INDISCHE PERS OVER TROPENADEL.

Bataviasch Nieuwsblad. (Hans van de Wall).

De teekening der hoofdpersonen is meesterlijk. Het geheel een coup de maitre. Wie schenkt de letterkunde van dit land een nieuw werk dat duizenden kan nmuseeren en verkwikken ? Is dat niet een gebeuren dat tot waardeering stemt?

Tropenadel... de ironie van dezen titel geeft duidelijk genoeg de strekking en karakterestiek aan. De auteur belicht zijn, alles behalve sympathieke figuren zoo komisch, hij laat ze op zoo aardige manier voor hun fouten boeten, dat wij ze onze welwillende gezindheid niet onthouden kunnen. Wij moeten om hen lachen, hartelijk lachen zelfs. Zonder eenige pretentie van kunst, zijn daaruit typen voortgekomen, zooals bijv. Willem van Vliet en juffrouw Van der Kooy, die men niet zöö kan teekenen, als men geen literair kunstenaar is. Zij zijn levenswaar evenals de anderen.

De Reflector. (Batavia).

Na aandachtige lezing kwamen wij vele fijn sarcastische trekjes tegen... terwijl pittige geestigheid het gemoed lichter en meer ontvankelijk maakt tot het begrijpen, waar de schrijver heen wil. Het zijn

Sluiten