Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die soort menschen, die deftig willen zijn, probeeren te- zijn, terwijl velen daarvan vroeger Zondags driehoog in hemdsmouwen achter de geraniums zaten te zingen en de mattenklopper voor een tennisracket verruilden. „Sambal aristocraten sinds ze sambal eten, willen ze aristocraten zijn op hun manier. Le canaille de l'Europe, eest la noblesse de l' Oriënt! „ Tropenadel".

Dit is mooi en raak gezegd, venijnig en pijnlijk voor degenen, voor wie deze striemende waarheid bestemd is. Nu en dan is het noodig om dezen Tropenadel aan de kaak te stellen, en dat heeft Van Wermeskerken met veel spirit gedaan. ,

Bataviasch Handelsblad.

Knap geschreven, met veel aardige tafereelen en vroolijke scènes, overvloeiende van spirit, goedgeluimdheid en blijstemmigheid.

Locomotief (Mr. Is. Hen).

Treffend van juistheid. Van Wermeskerken heeft het publiek zijn kijk weten te geven op onze scheefgegroeide samenleving — althans op een deel daarvan — het doen lachen om de fouten dier samenleving. .. de uiterst rake teekening van zijn typen... maar bovenal de volkomen juist psychologie!...

Sluiten