Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n

TOEN ze nu eenmaal getrouwd was, had Magda van Leuven getracht het beste er van te maken. Wat is het huwelijk? Wat weten meisjes van negentien, twintig jaar van het wonderlijke, het huwelijk? Zeker, ze houden van een man. Maar van hoeveel mannen zouden ze niet op die manier kunnen houden? Zélfs de meest verlichte, zélfs zij die meenen te weten, zélfs die de ongebreideldste phantasie hebben, wat wéten ze van de daad „huwen"?

En hij, Chris van Vlooten, groote, krachtige kerel, ferme man van de daad, hij was voor Magda wél een openbaring geweest. Ze had wel na de huwelijksreis naar Zwitserland deovertuiging alles goed te willen. Ze dacht ook niet zooveel meer aan den ander, bijna in 't geheel niet meer, en haar illusie, reizen, zes maanden weggaan, en de andere zes huisvrouw spelen, leek haar nu niet meer zoo begeerlijk.

In het avontuurlijke meisje kwamen vreemde aspiraties naar burgerlijk geluk, naar liefde tusschen twee menschen, maar niet ontdaan van heroïsche poëzie.

Nu gebeurde dat vreemde, dat ze in den man, die, toen hij haar onverschillig was, haar wel goed toescheen, fouten begon te ontdekken, naarmate

Sluiten