Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En bijna met een wreed genoegen maakte ze, óók naar buiten uit, onderscheid tusschen haar .moeder en tanteTruus, die haar opgevoed enhet-

9CTaite Truus had haar ook niet begrepen, had ookhaar nooden niet gekend - maar cue had geen druk uitgeoefend op haar leven en die had haar Sefaehad. Ze bedacht nu toch even, hoe het ook naar ülusie eens geweest was, getrouwd te z^nen toch vrij. Zes maanden van het jaar reizen, dekin-

dXarjht9g™

versmo ten tot dat andere, tot de behoefte aan TweTzaamheid... en hoe was ^ Herm teleurgesteld. Ze nam het kindje over uit de handen van haar moeder en terwijl ze met de tantes cDver onverschilUge dingen praatte, drukte ze het vaster aan haar hart, als moest ze het nu al beschermen nu al, tegen al die dingen van buitenaf, die haar zoo gesloopt hadden.

Chris kwam binnen met den dom«eMorqen, Mevrouwtje!" zei deze neerbuigend, het zich dan voorstellen aan al de aanwezigen en

nieuws Een telegram van van Woerden, dat hij onsv^

Ik heb hem in geen acht jaar gezien.

Sluiten