Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

™f* VSdef S^l^V001"3^1611 zoncler commentaar, maar heel duidelijk stond het op zijn gezicht: „Hm nm... dat wordt interessant."

Tusschen Magda en van Woerden waren geen tien woorden gewisseld en toch .

^%hin^de}^T nu Wèl' ^'die vreemde er was.H et hinderde haar vooral, dat hij, ziende wat

\?eoeuren 9m9' gebleven was.

^en.m.ao meer discretie verwachten.

Van Woerden scheen dat niet te voelen, hij was

aardia S-^T^ ~ VOnd h* eigenlijk wel aardig... Hu had wel een oogenblik eraan gedacht weg te gaan - maar dan vond hij Magda weer zoo interessant en boeide hem ook weer dat neele tooneeltje. En waarom weggaan? Hii aaf met veel om Chris. Zou deze onbescheid^hdd hen verwijderen van elkaar, wat deed het er toe? lan de °P 00genblik zelf maar had wa* hij ver*

acht«hem..°nS V°lgen?" H* W*S Magda' vlak

K»;?13?9'" ^meen,s openhartig: „Ik ben wel onbescheiden, met, te blijven? Maar 'tis zoo erg verleidelijk eens zooiets mee te leven." Hij zei opzettelijk: „mee te leven", niet: „mee te maken" Die nuance trof haar en ook zijn openhartigheid; dus kon ze heel eerlijk zeggen: „Als u het zóó voelt, is er al geen onbescheidenheid meer."

Sluiten