Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezien, maar nu duurde het droomen wel érg lang, nu stond haar tengere figuurtje wel érg geknakt in den maannacht.

Ze wachtte nog even. Hoopte, dat ze niet in hoefde te grijpen, dat het wel over zou gaan... Eindelijk stond ze op en ging naar Christy toe.

Ze legde zacht een hand op haar schouder en voelde een schrikschok door Christy beven.

„Schrik je?"

„Neen, Moeder! Schrok ik?"

,,'t Leek me zoo. Waar dacht je aan?"

„Ja, waar dacht ik aan?" Christy dacht even na. Dan ineens besloten: „Zal ik u eens zeggen, waar ik aan dacht? Ik wilde zoo graag eens wég hier."

Magda's arm drukte dien van Christy vaster. Deze ging door:

„Ziet u, Moeder, alle Baedekers heb ik doorgelezen over Brussel, Parijs, Rome en al die heerlijke plaatsen en nu kan ik het hier .niet meer uithouden. Dat eerst. En dan is er nóg iets. Ik kan niet begrijpen, waarom ik met als andere meisjes mag zijn. Die gaan tennissen en roeien. BettyAnema heeft me laatst verteld, dat u liever niet had, dat ze met mij over al die dingen praatte. Maar, Moeder, waarom niet? Ik weet immers tóch alles."

Magda dacht even na. Ja, nu washetoogenblik dan tóch gekomen. Nu moest ze zeggen, wat er

Sluiten