Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zolder moest voor de koffers, vond ze haar meesteres, voor 't eerst sedert jaren, in tranen.

Met de familiariteit van eene, die veel meegeleefd heeft, zei ze: „Mevrouw mot het zelf weten, dat 's nogal glad, maar 't is verschrikkelijk zoo m eens- 't lijkt wel net als dien nacht, toen u weggebleven was ... Weet u nog? Als er maar weer geen ongelukken gebeuren. Haastige spoed iszel-

deja?Marijke, maar nu is het toch misschien wel

het beste." ,

O dat het voor zoo'n jong meisje te sikkeneurig wordt, dat begrijp ik wel. Maar zoo ineens. En dan naar Brussel. Ik wil gehoord hebben, dat dat nóa veel erger is dan Amsterdam, wat de slechtheid aanbelangt en daar is het al erg genoeg. Z,e Willen mijn vertellen, dat de vrouwen daar harembroeken dragen, Vindt Mevrouw dat nou een gezicht voor een jong meisje?"

Maoda lachte door haar tranen heenNu, Marijke, zóó erg is het nu precies niet. Cn ik beloof je: als ze er zijn, zal Christy ze niet zien. Waar wij komen, worden zulke dingen met gedra-

9CI1*tWil d'r bij mij toch maar niet in, dat het goed zoü zijn. Maar als Mevrouw het wil.. •

Er werd dién nacht tot één uur gepakt. Chnsty had alles wel in de koffers willen smijten.

Sluiten