Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„er is zooveel veranderd. Bruxelles port de mer, Brussel bij Tervueren, nieuwe voorsteden overal. Het nieuwe Paleis, u moet alles gaan zien ... We hebben ook een goede bezetting in de Monnaye."

„De Opera! Ziet u, ik weet wel alles. Ik heb de Baedeker goed bestudeerd", lachte Christy.

„Nietwaar, Mevrouw, 't is nog altijd anders dan in Baedeker, als we 't zelf zien ..."

„O," zei Christy, ,,'k heb ook veel gezien, we waren op Zonneherst niet zoo heelemaal onnoozel. 'k Heb Rome et la Renaissance gelezen en ik zou u best den weg in de Campana Romana kunnen wijzen. En ik heb Schuré gelezen en zooveel anderen."

„En gaat u hier nu naar Wiertz?"

„O neen: wat ik daarvan in reproductie gezien heb, doet me niets... 't Is niet eens goed griezelig, 'k Kan wel eens huiveren bij een teekening van Goya of James Ensor, maar Wiertz vind ik naar."

„En dan heeft ze alleen nog maar reproducties gezien", lachte Magda. „Wat de jeugd toch gauw met een oordeel klaar staat."

„Een wonderlijk juist oordeel dezen keer," zei de man met een beleefde buiging naar Christy.

En weer viel het hem op, hoe ze niet eens gevleid was door zijn compliment en 't prikkelde hem tot booswordens toe. Hij Was één van die mannen, die de vrouw liefhebben, noch achten, maar die

Sluiten