Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor hun ijdélheid een voortdurend overwinnen noodig hebben. Die trouw, noch aanhankelijkheid, noch eerlijkheid kennen. Die zonder lust en zonder innerÜjke noodzaak een avontuur niet.willen ot zoeken, maar ondergaan, omdat hun ijdélheid wil „hun onweerstaanbaarheid...

Het was nu stil in de coupé. De man zon op een middel om dit tweetal niet uit het oog te verhezen.

Eindelijk viel hem iets in. Hij haalde zijn portefeuille uit — zocht even en reikte Magda een kaartje over. „Mag ik me even bekend maken? Van Weele tot Scherpezael", las Magda. Ze neeg even en zei toen: „Mevrouw Van Vlooten — mijn dochter," en, als omChristy smondaine fout goed te maken, zei ze spottend: „Ons adres weet u al." , Hij deed, als schrok hij en zei toen, wel wetend dat alles in orde was, maar vóóral omdat Chnsty 't hooren zou: „Avenue de la Toison d Or 1Ü2. lk meende, dat'top mijn kaartje stond".

Magda, die 't héél wel gezien had, deed ook alsof keek nog eens en zei: ,,'t Staat er ook op . En tegelijkertijd vroeg ze zich af, waarom ze nu zoo onnut en, na zooveel jaar, opeens de mondaine comedie weer meespeelde.

Als u lang in Brussel blijft, mag ik misschien eens het genoegen hebben u bij mij te zien. Ik heb nogal een mooie collectie: een paar Meuniers, een

Sluiten