Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nu reeds wist hij, dat hij den strijd niet op zou geven en toen hij op 't perron afscheid nam van de beide vrouwen, wist hij, dat een nieuw chapitre van zijn levensroman begon.

De vrouwen vermoedden niets. Zelfs opChristy had deze eerste man in haar leven niet den minsten indruk gemaakt. In de taxi, die haar naar het Hotel de France bracht, raakte het meisje niet uitgepraat over al wat ze zag. De Place de la Gare in avondtooi, met de bloemenstalletjes en courantenjongens, de dooreenwarrelende menschen enpropvolle café's, alles, alles was 'n reden tot bewondering. De boulevard met zijn slingers licht als voor een feest, de muziek in het Pare Royal, 't was haar alles zoo nieuw, zoo anders, zoo veel mooier dan ze in haar stoutste droomen had durven hopen.

't Hotel de France is een ouderwetsch hotel, zooals er in België en in Frankrijk nog zooveel zijn. Midden tusschen den brutalen prots hunner concurrenten, zijn ze gebleven wat ze waren: een „refuge", een betere herberg voor den reiziger."

Zoover hun principes het toelaten, hebben ze hun tijd gevolgd: er is electrisch licht en er zijn baden — maar de rust en deftige stilte wordt niet verstoord door Tango-tea's of Sousa-muziek en de Herr Ober heeft er nog niet zijn intrek gedaan.

De kamermeisjes zijn er nog fatsoenlijk en men kan er „de toute confiance" jonge meisjes heen

Sluiten