Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of iets andets dan eenvoudige vreugde meesprak bii de opgewondenheid over de bloemen, meer niets Precies zoo dol en uitgelaten was ze geweest, als de tuinman op Zonneherst met deeerstebegonia aankwam. ' , . .

Toch hinderde haar die groote, dure bouquet en als een „nausea" herdacht ze haar vroegere wereldsche leven en al de toen ontvangen bloemen en al wat die bloemen vroegen of eischten ot hoopten. Ze kuste Christy goedennacht en indien kus was behalve de moederlijke teederheid iets als een belofte: „Ik waak wel over je.

Christy sliep dien nacht zonder droomen ... Magdashep weinig... 'tWas, of alles haar raadde: „Ga terug" en toch wist ze zeker, dat ze niet anders had kunnen doen dan ze nu deed en ook, dat Christy recht had op het leven, er kwam dan van

WylnWeele tot Scherpezael shep nog niet.Thuis gekomen, had hij zijn huisknecht jas en hoed gegeven, had zich in een armstoel laten vallen en om bloemen getelefoneerd. Hij had zooveel vriendinnetjes en ze waren van hem gewoon, dat hij attent en galant was. . - ...

Toen rees in zijn viveurskop de gedachte zijn nieuwe ontmoeting ook te verrassen maar wat i Na lang wikken en wegen wonnen het de witte anjers en het idee, moeder en dochter samen de

Sluiten